subpolarno podnebje

Orografske padavine: - Vetrovi prisilijo vlažen zrak, da se dvigne čez orografske pregrade (gorske ovire) - Čerapundži – 11440 mm, Havaji – 11990mm, Jul.

Podnebni elementi: • sončno sevanje – izpostavljene lege. • temperatura – pretežno odvisne od nadmorske višine;. • V naših krajih prevladuje zmerno celinsko ...

vlaga v zraku. Na spreminjanje klimatskih elementov vplivajo: KLIMATSKI DEJAVNIKI ALI FAKTORJI – So stalni, vplivajo na podnebje posameznega območja.

VRSTE PADAVIN. Po nastanku ločimo orografske,konvencijske in ciklonske padavine. OROGRAFSKE PADAVINE nastanejo na privetrnih straneh gorskih pregrad,kjer se ...

REZULTATI: Tabela 1: Podatki o koncentraciji SO2 [µg/m³ ] med 16.00 in 17.00 uro : Datum. Celje. Ljubljana. Trbovlje. Ponedeljek. 23.11.2009.

SLOVENIJI. V Sloveniji prevladujejo tri vrste podnebja : submediteransko podnebje (primorsko). zmerno celinsko podnebje. gorsko podnebje ...

Sredozemsko ali mediteransko podnebje se pojavlja na prehodu iz vročega v zmerno topli pas. ... Celinsko podnebje prevladuje v notranjosti celin.

Na podnebje močno vplivajo geografska ... oceansko podnebje (S del zahodne obale, obilo padavin),. ▫ celinsko podnebje (Apalači, Priatlantsko nižavje,.

BC Naklo. Strahinj 99. 4202 Strahinj. SEMINARSKA NALOGA. PRI PREDMETIH INFORMATIKA IN GEOGRAFIJA. Celinsko podnebje. Slika 1: Bavarske Alpe ...

MONSUNSKO PODNEBJE. 1. Monsunski vetrovi ali monsuni so posledica različnega segrevanja velikanske azijske celine na eni strani in južneje ležečega ...

POJMI: Vreme – je stanje ozračja v določenem trenutku na določenem kraju. Podnebje – je povprečno vreme v daljšem časovnem obdobju.

Vreme je trenutno stanje v ozračju na določenem območju. 2. Podnebje je povprečno vreme določenega kraja v daljšem časovnem obdobju.

PONEKOD ZELO VROČE, ALI SUŠNO, VLAŽNO … PODNEBNE ZNAČILNOSTI SO POSLEDICA RAZLIČNIH PODNEBNIH. DEJAVNIKOV: GLAVNI PRIPOMOČEK ZA OPIS. PODNEBJA JE KLIMOGRAM!

izmenjava ostrih in milih zim, izumrtje kolonije Vikingov na Grenladniji. • Mala ledena doba (1450-1850), alpski ledeniki, pozebe trt.

Vsi toplotni pasovi in podnebni tipi. ▫ Podnebni dejavniki: ▫ Geografska širina (vpadni kot sončnih žarkov). ▫ Razporeditev gorstev. ▫ Monsunski vetrovi ...

Kisangani. Asuan ekvator ekvatorialno podnebje savansko podnebje polpuščavsko podnebje puščavsko podnebje sredozemsko podnebje vlažno subtropsko podnebje.

mesto v Indiji v delti reke. Ganges, poiščite v atlasu) http://www.o-4os.ce.edus.si/gradiva/geo/azija/podnebje/klima-monsunsko.htm ...

Morski tokovi. Ob zahodnih obalah Tihega oceana je hladen Humboltov morski tok, na kopno pride suh zrak, zato je manj padavin.

v obliki pregovorov o vremenu – preberi jih na naslednji prosojnici.) Page 5. PREGOVORI O VREMENU: (izberite en pregovor, prepišite ga v.

KLIMATSKI ELEMENTI: □ sončno sevanje (najpomembnejše) + temperatura. □ vlaga + padavine. □ zračni tlak + vetrovi. PODNEBNI DEJAVNIKI: vplivajo na ...

VREME IN PODNEBJE. 7. 2.2. GLOBALNE SPREMEMBE PODNEBJA. 8. 2.3. OPAZOVANJE VREMENA V SLOVENIJI IN CELJU. 10. 3. PRAKTIČNI DEL NALOGE.

višina padavin: −2 %/10 let. – višina snežne odeje: −15 %/10 let. (−10 %/10 let za novi sneg). – trajanje sončnega obsevanja: +2 %/10 let.

93 ugotovi značilnosti naravnega rastja v. Južni Ameriki. Podnebnem tipu pripiši značilno rastje: - Ekvatorialno podnebje. TIP PODNEBJA. NARAVNO RASTJE.

V zvezke napišete naslov Obsredozemske pokrajine, preberete, prepišete snov in pogledate slikovno gradivo. Ker zna poučevanje na daljavo še trajati, ...

23 мар. 2020 г. ... PODNEBJE IN RASTJE V SEVERNI EVROPI (U68, 69; A 164, 170…) 1. Podnebja so: – oceansko. – subpolarno ali tundrsko. – gorsko. – celinsko.

Magdič, Eva Mikelj, Hana Palčič Vilfan, Timotej Sajko, Jan Tomšič, Nika Goltnik. (prostovoljno). Mentorici: doc. dr. Maša Kovič Dine, mag.

Oceansko podnebje. Celinsko podnebje. Tundrsko podnebje. Sredozemsko podnebje. Vlažno subtropsko. Zmernohladno podnebje. Puščavsko ...

7 апр. 2020 г. ... Savansko podnebje v Orinoškem nižavju, Brazilskem višavju - savana. • Sredozemsko v osrednjem Čilu. * Mangrove: nizka drevesa in grmi z ...

Veter je mešanje zračnih mas. ... Stalni vetrovi – Pasati(tropski pas), Zahodni vetrovi(zmerno-topli pas), Polarni ... Tropski cikloni: (nastanejo na morju).

Ekvatorialno podnebje. -lega: do 10o Sin J od ekvatorja (Amazonsko nižavje, SV obale Medmorske Amerike,. Kongova kotlina, Gvinejski zaliv, Indonezija, ...

zaliva), kar povzroči nastanek tornada , pozimi pa nastanek snežnih viharjev. TORNADO je vrtinčast vihar, ki nastane zaradi mešanja.

Podnebje (padavine in temperatura) vpliva na rastlinstvo. • Živali so odvisne od podnebja in rastlinja. • Oblika površja je odvisna od podnebja.

Prebivalstvo in poselitev Azije ... prebivalcev), v razvitejših ( Japonska) se prebivalstvo stara. ... Hitrejši razvoj Kitajske in danes Indije.

o Arabski, Dekanski polotok, Sibirska plošča o nižji in uravnan svet, huronska orogeneza. - gorata notranjost iz kaledonske in hercinske orogeneze.

temperature v lokalnem okolju, si lahko pomagamo z meteorološko postajo Babno. Polje (n. v. 756 m), ki ima podobno lego. Letni trend je tu podoben kot za ...

Za Obpanonske pokrajine je značilno zmerno celinsko podnebje s hladnimi zimami in vročimi poletji. Količina padavin se zmanjšuje v smeri proti severozahodu.

GOZDNI POŽARI PO SVETU: VPLIVI NA OZRAČJE, ... Gozdni požari v dražavah ... To velja za večino držav sveta, v katerih je požar pomembna.

Ekvatorialno podnebje. Lega: 10° severno in južno od ekvatorja (Amazonsko nižavje, severovzhodne obale Medmorske Amerike, Kongova kotlina, obala.

meritev leta 2002 in avtomatizacijo meritev leta 2005 ena prvih postaj take vrste v Sloveniji. S časom se je moje opazovanje vremena razširilo na bližnjo ...

3 Lokalno podnebje Jezerskega. Darko Ogrin, Matej Ogrin, Miroslav Vysoudil, Tanja Koželj. 3.1 Splošne podnebne poteze. Prikaz podnebnih razmer Jezerskega je ...

Magellan: po V Braziliji, Magellanov preliv, poimenuje Tihi ocean. 3. AMERIKA: po Amerigu Vespučiju (ITY raziskovalec: to ni Indija). AMERIKA:.

območje: rastlinstvo: prst: značilnosti: MONSUNSKO. PODNEBJE: Indijska polcelina, del obalne Kitajske monsunski gozd- bambus,lovorolistr ni gozd-evkaliptus.

8 апр. 2020 г. ... Pobarvaj predalpske pokrajine na sliki desno. Kakšno podnebje prevladuje v Predalpskih pokrajinah? Kakšne so značilnosti celinskega podnebja ...

10 июл. 2007 г. ... Aralsko jezero si delita Rusija in Kazahstan. - Vodo iz rek Amu Darja in Sir Darja so uporabljali za zajezitvena jezera hidroelektrarn.

Ptuj. Za Ptuj sem se odločil predvsem zaradi tega, ker ga od vseh panonskih ... dogodki, segajočimi od izvolitve Vespazijana za cesarja leta 69 pa do omembe.

Preserje 60. 1352 Preserje. Podnebje, prst in rastje v Sloveniji. (Seminarska vaja iz geografije). Page 2. Kazalo. Uvod.

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.