surdopedagogika

Surdopedagogika to część pedagogiki specjalnej zajmująca się osobami z dysfunkcją słuchu. Medycznie słuchem i mową zajmuje się laryngologia, logopedia, ...

Predstavitveni zbornik programa Logopedija in surdopedagogika, PeF, UL. 1. PREDSTAVITVENI ZBORNIK. Prvostopenjski univerzitetni študijski program.

SURDOPEDAGOGIKA. SYLWETKA ABSOLWENTA. Absolwent surdopedagogiki uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie: dydaktyki wczesnoszkolnej, dydaktyki pracy w ...

Pedagogika niesłyszących i niedosłyszących – surdopedagogika / Urszula Eckert // W: Pedagogika specjalna : praca zbiorowa / pod red. Władysława Dykcika.

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.