ter vejica

Taka raba je francoska« (SP 1920: 25). V Breznik-Ramov{evem pravopisu (SP 1935) je vejica obravnavana skopo, ve~ina dolo~il pa je s primeri vred.

Vejice ne pišemo pred besedami in, ter, pa. Pri branju gremo pri vejici z glasom navzgor in naredimo kratek premor. Vadimo vejico s spodnjima nalogama.

Tistemu delu povedi, ki lahko stoji tudi sam, pravimo glavni stavek, drugemu delu pa odvisni stavek. Med njima vedno stoji vejica. Kako si lahko pomagamo?

Izvajalec: Prifarski muzikanti. Avtor besedila: Ivan Sivec. Avtor glasbe: Andrej Baša. Na plesišču bosa sva plesala, na peščini prvi si poljub mi dala,.

VEJICA. VEZALNO in, ter, pa pred vezniki ne pišemo, razen če gre za vrinjeni stavek. STOPNJEVALNO ne-ne, niti-niti, tudi, ne samo-ampak.

prebereš v poglavju »Vejica med stavki« na portalu SMeJse. Pozorni moramo ... Zaradi nizkih cen v novi trgovini so se ljudje množično odpravili nakupovat.

trenutno veljavno pravopisno pravilo o pisanju polstavčne vejice (SP 2001) in ... Deležje na -e: Raba potrjuje pravopisno pravilo o izvorno deležijskih, ...

Ključne besede: vejica, ločila, pravopis, skladnja, slovenski jezik ... Popič, Damjan, in dr., 2016: Raba vejice v uporabniških spletnih vsebinah.

VEJICA – SMEJICA ☺. GRADIVO JE PRIPRAVLJENO ZA 2 ŠOLSKI URI. 9. TEDEN (SREDA IN ČETRTEK). PRIPRAVILA: Nevenka Brežnik. SLOVENŠČINA 5 ...

Vejica je nekončano ločilo. Z njo razčlenjujemo povedi na smiselne dele. Ločimo: SKLADENJSKA RABA VEJICE. 1. med enakovrednimi deli proste ali zložene ...

stava vejice, prozodi~na vejica, stav~na fonetika, uvajalne prislovne zveze, jezikovna raba ... vejico {e vedno pi{ejo: Zaradi svoje prijaznosti do vseh, ...

vejica, predmet Sloven{~ina, gimnazija, u~ni na~rt, anketa ... V prispevku bomo sku{ali te`ave z vejico osvetliti tam, kjer bi te `e morale biti.

Utemeljitev prvega je, da v drugi povedi ni povedka, zaradi česar vejica ni potrebna, drugi sicer ugotavlja, da je druga poved eliptična, vendar vejice pred ...

28 июл. 2005 г. ... vejica kot ločilo v sistemu slovenskega knjižnega jezika nujno potrebna; ... razsodišče, da namerava zapirati zaradi napačnih vejic.

Ključne besede: pravopis, ločila, vejica, učne priprave, ... V Slovenskem pravopisu je raba vejice med nadrednim in odvisnim stavkom predstavljena le z.

Pripravljena je bila nova verzija zbirke primerov rabe vejice Vejica, v kateri so bile popravljene ... Zaradi označenih razlogov za vejice je ta zbirka.

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.