toplota fizika

Specifična toplota nam pove, koliko toplote moramo dovesti 1kg ... Moja prva FIZIKA 2: Modrijan založba, Ljubljana 2013, 19. 2. 2017).

Specifična toplota snovi. Naloga: Izmeri specifično toploto železa, aluminija in medenine. Navodilo: V kalorimeter nalij 300ccm vode, vstavi termometer in ...

TOPLOTA. --Primjeri—. 1.OSNOVNI POJMOVI. * KALORIKA – Nauka o toploti. * TERMODINAMIKA – Razmatra prenos energije i efekte tog prenosa na sistem.

Vrelišče in ledišče vode. Absolutna temperatura. Toplota ... S tem je definirana izparilna toplota vode qi; znaša 2,3 · 106 J/kg.

prostor (modeli KE) ... Grelniki za ogrevanje z možnostjo priklopa bojlerja za sanitarno vodo ... Kondenzacijski stenski plinski grelnik z vgrajenim.

O toploti govorimo, kadar imamo opravka s spreminjanjem notranje energije telesa. Ker je merilo za notranjo energijo temperatura, se z dovajanjem toplote ...

Odvisna je od mase, če ima snov večjo maso bomo potrebovali več časa da se toplota dovede ali odda. • Graf nam prikazuje, kako se spreminja temperatura v ...

temperatura vode pocinje da raste, ako joj se i dalje dovodi toplota. Dakle, da bi se led otopio, i ako je na temperaturi ... Koju ocenu iz fizike biste.

Molekularna fizika i termodinamika. Molekularna fizika proučava strukturu i ... i ako je razmenjena toplota jednaka nuli (ako im je temperatura jednaka).

kuhinjske nape kulinarične peči ... Kotni štedilnik na drva s prostorom za vgradne aparate ... v stolpu, ter prostorom za vgradne kuhalne aparate.

•Toplota se prenosi od toplijeg prema hladnijem objektu ... Temperatura i toplota ... toplota? •Koje se jedinice mogu koristiti za merenje toplote?

78 stopinj celzija in specifična toplota 2250 kJ/kgK, izparilna toplota je 882/J/KK; specifična toplota stekla. JACK; je 840 J/kgK. (2T). 7 Qsegr, +Qizp.

B2_14 Specifična izparilna toplota vode. Teoretični uvod. Pri fazni spremembi snov odda oziroma sprejme toploto, ki je značilna za opazovano fazno.

23 нояб. 2017 г. ... Drugo: Menjava oken, ki še niso bila zamenjana ... Sočasna je smiselna tudi menjava starih radiatorjev. Smiselna je tudi namestitev dodatne ...

Lukanja 13, Oplotnica, d3 katastrska občina 725 številka stavbe 39 del stavbe 3. 1122101. 1940. Lukanja 13, 2317 Oplotnica.

URA CENTRALNO OGREVANJE. 1. Najprej ustno ponovi: ... Ali ste že kdaj slišali za centralno ogrevanje? ... Če zapremo radiator ali bo voda v njem odtekla?

Talilna toplota ledu je 334 kJ/kg, izparilna toplota vode pa 2260 kJ/kg. (voda s temperaturo 920C). 2. V toplotno izolirani posodi je 2 kg ledu s ...

9 апр. 2020 г. ... Vrste termometrov: infrardeči, alkoholni, digitalni, kuhinjski. ... https://www.najnakupi.si/artikel/kuhinjski-termometer-za-meso/.

MERJENJE IN MERSKI SISTEM. V fiziki merimo fizikalne količine. Poznamo 7 fizikalnih količin. To so: dolžina masa. Mersko število in merske enote sta ...

tlaka za 1 bar ustreza višini vodnega stolpca 10 m ali 750 mm visokega stolpca Hg. Vzgon. Potopljeni predmeti so lažji za težo izpodrinjene tekočine. O.

17 июн. 2009 г. ... www.stromar.si zbirka študijske literature na spletu prepovedano razmnoževanje brez dovoljena avtorja dokumenta.

Predmetni izpitni katalog za splošno maturo Fizika (v nadaljnjem besedilu katalog) podrobno določa vsebine in cilje splošne mature iz fizike, ...

Pitotova cev. - Venturijeva cev. - vodni manometer (U cev). - sušilec las. 3.) Potek dela: Pripravi vodni manometer in priključi nanj Pitotovo cev.

Dodatne vaje in povezave na temo SILE: https://eucbeniki.sio.si/fizika8/151/index.html. Naloge za oddajo: 1. teden: učbenik str. 82: naloge 1., 2., 3., 4.; ...

Izbirni program fizike 140 ur + * 5 ur ( . in 4. letnik). 10. 1. Merjenje, fizikalne količine in enote (4 ure SZ in ure EV). 11. 2. Premo in krivo gibanje ...

ERASTOTEN – izračunal je obseg zemlje ... ASTRONOMSKA ENOTA – je razdalja od Sonca do Zemlje,. 1 AE = 150.000.000 km. SVETLOBNO LETO – je razdalja, ...

Porazdelitev hitrosti molekul plina v eni razsežnosti, povprečna hitrost in ... V hladilniku ali toplotni črpalki toplota sicer prehaja v tej smeri, ...

Predmetni izpitni katalog za splošno maturo Fizika (v nadaljnjem besedilu katalog) podrobno določa vsebine in cilje splošne mature iz fizike, ...

Skupno delovanje več sil nadomestimo z eno silo, ki jo navadno imenujemo vsota sil oziroma rezultanta sil. Rezultanto sil označimo s FR ali z R.

FIZIKA. PREIZKUS ZNANJA. REDNI ROK. NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ob koncu 3. obdobja. NAVODILA ZA VREDNOTENJE. Maj 2008. MODERIRANA RAZLIČICA ...

Negativni pospešek (pojemek) pri gibanju zaboja po klancu navzgor je tako a1 = −. Fd +Ftr m. = −g(sinϕ +ktr cosϕ). V enacbi v = v0 + a1t1 upoštevamo v = 0 ...

FIZIKA. Predpone so desetiški pretvorniki s katerimi krajše zapišemo večja oz. manjša merska števila t= 35 s. FIZIKALNA KOLIČINA. ZNAK ZA FIZIKALNO.

C. V koli- kšnem casu bo izparelo 500 g vode? Izparilna toplota vode je 2,06 MJ/kg, specificna toplota vode pa 4200 J/kgK. 8. Za koliko se segreje voda, ...

TON oddajajo glasbene vilice. Gre za sinusno zvočno valovanje. Spekter tona določata frekvenca ( ) in gostota energijskega (zvočnega) toka-j:.

kot visok stolp s katerega bi izstreljevali rakete oziroma vesoljska plovila. ... silo upora pri poletu rakete Saturn V. Raketa je pri času 75s dosegla ...

ziko izhajala iz veljavnega učnega načrta za fiziko iz leta 2000. ... 8. 1 Merjenje, fizikalne količine in enote (5 ur SZ in ure EV).

palica pri temperaturi 20° C? — Koliko dolgo mora biti merilo od medí pri ... Zakone udara prožnih krogel uporabljamo n. pr. na biljardu.

ZUNANJA OČESNA OVOJNICA skrbi za obliko in oporo očesa: Beločnica je bela, čvrsta vezivna ... Zenica je črna odprtina v šarenici, ki se s pomočjo šareničnih.

Namijenjena je kolegiju Moderna fizika (preddiplomski studiji fizika, inženjerska fizika, matematika i fizika i fizika i informatika).

Sončev mrk je redek pojav. Popolni Sončev mrk se zgodi enkrat na 18 mesecev, viden pa je samo na delu našega planeta. Lunin mrk: Nastane le ob polni Luni.

R. Na sredini na zacetku miruje astronavt z maso m. Astonavta nato izmaknemo iz središca obroca v smeri geometrijske osi. S kolikšno frekvenco bo nihal ...

31 авг. 2015 г. ... Pri biljardu zadene kroglica z maso 0,26 kg in hitrostjo 7,0 m/s mirujoco ... Aluminijasta palica z debelino 1 cm leti vodoravno v homogenem ...

Prvi mikroskop. BA MIKROSKOPA tavljen iz mehanskih in optičnih delov. Optični deli so leče oz. lečja ektiv (prikazuje sliko), okular (sliko dodatno poveča) ...

taljenje ledu, drugi, da nastalo vodo segrejemo na koncno temperaturo T2. Temperatura T0 = 0◦C. Para se najprej kondenzira (nastane voda pri Tvr = 100◦C) ...

centripetalna sila. Glede na zakon o medsebojnem delovanju teles pa krožeče telo deluje na okolico z nasprotno enako silo, ki ji pravimo centrifugalna sila:.

5 июн. 2008 г. ... No nobelij ... NIHANJE IN VALOVANJE ... Prea tokom: A. B Vozička se gibljeta v desno s hitrostjo 1,0 ms ¹.

Pravilo desne roke · Pravilo leve roke · Amperov zakon · Elektromagnetna indukcija · Lenzovo pravilo · Helmholtz tuljavo ...

Prečna barvna aberacija. Eliminacija barvne aberacije. Barvne aberacije ne moremo eliminirati s posebnim brušenjem leč, saj oblika leče ne vpliva na njen.

FIZIKA. 8. razred. 25. maj 2020 – 29. maj 2020. Snov tega tedna ... z interaktivnimi vajami na spletni strani https://interaktivne-vaje.si/fizika/sile.html.

Fizika 8 : samostojni delovni zvezek s poskusi za fiziko v 8. razredu ... e) Kolikokrat se Merkur zavrti okoli svoje osi, medtem ko Saturn enkrat obkroži ...

Van de Graaffov generator · Električno polje · Naboj i električno polje ... Trofazni generator · Transformator · Foucaultove struje.

KVANTNA FIZIKA. Proti koncu 19. stoletja je vrsta poskusov kazala še druga neskladja s predvidevanji klasične fizike, poleg tistih, ki so vodila k posebni ...

Čim večji je masni defekt reakcije, tem večja reakcijska energija se sprosti ali tem višji je prag reakcije. Izgubljena masa se spremeni v energijo, ...

Nato spoznamo tehnike jadranje z vetrom od zadaj, od strani ter proti vetru. Na koncu razložimo še zanimiv paradoks jadrnice, ki je hitrejša od vetra.

procese s poudarkom na razumevanju in vrednotenju sodobnih dosežkov znanosti in tehnologije, dijake spodbuja k raziskovanju in razlaganju pojavov v okolju ...

Početna prednost ukupne nuklearne sile u jačini se tako konačno istopi na broju od 92 protona. Na broju od 92 protona ukupna nuklearna sila još uvek drži ...

4.4 Valovna funkcija. 4.5 Schrödingerjeva enačba. Kvantna mehanika 3: Gibanje v 1D. 5.1 Delec v neskončni potencialni jami. 5.2 Kvantni harmonski oscilator.

Механички таласи; Облици таласа; Једначина таласа; Брзина простирања и енергија таласа. 3. VII. П7. 1. Тест. 3. VIII. П8. Суперпозиција таласа; Преламање и ...

RADIAN? Radian je enota za merjenje kotov. Kot α meri 1rd, če je pripadajoči lok enak polmeru. KOTNA HITROST? Kotna hitrost je hitrost opisovanja kotov.

Kriogerio ir Vinko defektai, jų judėjimas kristalinėje gardelėje ... d-12, b-6, h-24 energinių padėčių tenka 2 Ag+ katijonams. 5,04 Å ... Panasonic & IMEC.

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.