učimse com slovenščina

PRIDEVNIKI. 1. Zakaj in kdaj bom uporabljal pridevnike? Pridevnike bomo uporabili, ko bomo želeli, kaj zanimivega, bolj nenavadnega, lepega povedati.

Sporočevalec navede na katero prireditev vabi, kdaj, čas, včasih pa tudi dnevni red. Glagoli so v prvi osebi ednine, če gre za vabilo v imenu ustanove, ...

č) Sapfo: Svatovska pesem/katul: blagoslov ljubezni/ horac: Carpe diem. II. Prostoizbirna besedila za individualno in skupinsko delo.

Pesnik tudi ne upošteva pravopisnih in skladenjskih zakonitosti ... in anarhizem usmerjena umetnostna struja, ki so jo Tristan Tzara in Hans Arp s.

Predmetni izpitni katalog za splošno maturo Slovenščina (v nadaljnjem besedilu katalog) vsebuje ... spletni strani Državnega izpitnega centra (www.ric.si).

POMENOSLOVJE (semantika) – proučuje pomenska razmerja. SOPOMENKE (sinonimi) – imajo enak ali podoben pomen npr. kričati, vpiti, dreti se, vreščati,…

30 авг. 2017 г. ... obnova porušene domovine, politične, socialne in ... Ivan Cankar: Kralj na Betajnovi (odlomek). Ivan Cankar: Kralj na Betajnovi.

v skladu s cilji pouka (med pripravami na splošno maturo) kandidate ... Svetokriški: Na noviga lejta dan ... Linhart: Ta veseli dan ali Matiček se ženi.

Kukavica leže jajca v gnezda drugih manjših ptic. Kosovo glasno veselo prepevanje nam naznanja prihod pomladi. Koliko jajc ležejo golobi. Pazi, orel.

Skladenjska podstava: tak, ki je v zvezi z množico. Premena: c → č. 12. A. Po smislu, npr.: Ustanova, ki javnosti zagotavlja informacije in.

Zunanja zgradba je vidna že na prvi pogled: - število kitic ... Verzologija nam pomaga opisovati zunanjo obliko – formo pesmi, ki pa ni odvisna od vsebine.

19 мая 2020 г. ... Kadar od koga nekaj dobimo ali ko nekdo naredi nekaj za nas, se ... Z zahvalo izrečemo svojo hvaležnost. ... Prepiši besedilo v modrem.

OPIS ZNANJA. SPLETNI TEČAJ SLOVENŠČINE: https://slonline.si/ ... jezika od besed do fraz in dialogov. ... Spletne igrice Slika jezika so namenjene.

o Pozdrave iz več besed pišemo narazen, npr. dober dan, lahko noč,… o Narazen pišemo tudi naslednje, npr. na zdravje,… DELJENJE BESED ...

V zvezek za slovenščino prepiši besedilo. Piši s pisanimi črkami. Razmisli, na ... Preberi svoj prepis. Preglej in popravi napake. 2. IN 3. URA: PRAVLJICA.

POVED IN STAVEK . ... črka,fonem → beseda → besedna zveza → poved → besedilo ... POVED je zaokrožena množica pomensko in oblikovno povezanih.

T. Pavček: Vesoljec,. O. Župančič: Breza in hrast,. N. Grafenauer: Nebotičniki, Peki, Samota,. M. Dekleva: Mehke snežinkaste pesniške race,.

Prešeren: Zdravljica. Prešeren: Neiztrohnjeno srce ... obnova porušene domovine, politične, socialne in kulturne razmere v socializmu, po letu 1990.

I. Simonovič: POLJUB ZA PRINCESO KVAKICO. 1. Lani smo poslušali pravljico, v kateri nastopa žaba. Se je spomniš? Kako se pravljica konča?

Opis osebe je objektivno besedilo če je subjektivno, potem je to oris. OZNAKA OSEBE. Page 5. Sporočevalec predstavi svoje mnenje o njeni notranjosti ...

24 апр. 2020 г. ... Npr. Plutovec – je vrsta hrasta, iz njegove skorje pridobivajo pluto. 4. Ali je v berilu zapisana cela zgodba o bikcu Ferdinandu?

2 нояб. 2020 г. ... nebesedne prvine. Za uspešno sporazumevanje pa je pomembno, da sporočevalec in prejemnik obvladata isti jezik.

M. Rainer> ?abeceda, Gobji ples. – J. Stritar> ?abja svatba. – B. {tampe ?mavc> Opravi;ilo. – F. Lain[;ek> Pesem – kri/i[;e. – Ljudska> Kaj sem prislu/il.

Slikopis na strani 24 prepišejo z malimi tiskanimi črkami v zvezek za male tiskane črke. Z rdečo barvico napišejo naslov pomlad. Sličice nadomestijo.

Telovadno orodje z ročaji ali brez njih za gimnastične vaje, preskok). ZAPISOVANJE PREDPONE U ALI V. Predpona u lahko pomeni: 1) Odmikanje (ubežati, uiti) ...

Zapis v zvezek za književnost: naslov Ljudska bajka: Volkodlak, nato prepiši spodnje besedilo v okvirčku in odgovori na vprašanji. Zgradba bajke Volkodlak.

27 мар. 2020 г. ... SOPOMENKE. Poskusi sam povedati nekaj sopomenk ... Sopomenke, protipomenke, nadpomenke, ... Primer: vesel – žalosten bel – črn dolg – ______.

dnikov in prijateljev ter jih pusti v izolaciji. Porabski Slovenci so bili deset letja ločeni od »matične domovine«. Živeli so brez kakršnihkoli stikov z.

Vzemi berilo in na strani 115 glasno preberi odlomek Kosovir. ... Kosovir. Vzemi svinčnik in si sproti izpiši neznane besede.

V pisanko nariši strip o tem, kako je k tebi domov prišel Kosovir. ŠPORT. Igre z žogo: https://www.youtube.com/watch?v=4mlEXgC2H_8.

slovensko, v njem se je okrepila slovenska identiteta in je postal dvojezičen. Na njegov odnos ... V SSKJ. • V Slovenskem pravopisu. • Terminološki slovar.

Ivan Cankar: SKODELICA KAVE. Ivan Cankar je v številnih črticah pisal o svoji materi in odnosu, ki ga je imel z njo. Med najbolj znanimi so Desetica, ...

estetski učinek, namenjen je množični uporabi, nekakovostno besedilo, vsebino ima prazno (žepnice, šund, ... epigram-štirivrstična pesem(uganka misel).

3. opis osebe. 4. Drugo. ... dobili dva sibirska tigra. Kdo je bil udeleženec tega dogodka? – Sibirska tigra. ... Čemu beremo opis življenja vrstnikov.

Kako si uredimo zvezek in zapiske ... č) Otroke iz vrtca in učence od 1. do 4. razreda. d) Mentor in ravnatelj. ... 12. a) Fu, Bernard, Bul, Dog, Noga, Žrd.

Lastna imena bitij so: - osebna imena (Primož). - priimki (Trubar). -. -. -. 2. Zemljepisna lastna imena delimo na: a) naselbinska: - imena krajev.

Izseljenci so ljudje, ki so se iz matične države (Republike Slovenije) izselili v druge države. Vzroki za izselite so bili ponavadi iz političnih vzrokov, ...

Slovenščina 4. Radovednih pet ... 4. 3, 1, 6, 2, 5, 4. 7. O navadni veverici. 8. a) Oči, uhlji, brki. b) Uhlji. ... Iz svoje žepnine si kupuje pripomočke za.

Štajerska, na Madžarskem Porabje, na Hrvaškem kraji v severni Istri, reškem ... Na obletnico mature je prišel celo Tadej, ki živi v Berlinu.

22 мая 2020 г. ... kako je zgrajeno vsako uradno pismo, tudi uradna zahvala. Zahvala je besedilna vrsta, ki jo uporabljamo, ko se želimo neki osebi zahvaliti ...

zdravja in spomina se je odločil napisati oporoko. ... nenadna materina poroka, saj mu ni bilo jasno, kako lahko ljubezen tako hitro mine. Bolela pa.

Ker nimaš posnetka, si boš prebral/a opis poklica veterinar. VETERINAR. Po poklicu sem veterinar, torej zdravim bolne živali.

občno ime: država, junak, reka lastno ime: Italija, Junak, Mura. Katera lastna imena poznamo in kako jih pišemo? 1. Prešeren Gregorčičeva ulica Zdravljica.

Tokrat so na vrsti dramska besedila. 1. ura. Za začetek si v okvirčku SDZ na str. 174 preberi, kaj je značilno za dramska besedila.

Tu je svoje prve pesmi objavljal Valentin Vodnik. ... Urednik je bil Valentin Vodnik prvi ... meščana(Zadovoljni Kranjec in Dramilo mojim rojakom).

8 дек. 2020 г. ... KRALJESTVO GLIV. Glive niso rastline, ker ne proizvajajo kisika in hrane (nimajo listov). Hrano vsrkavajo iz rastlin, živali ali iz njihovih ...

3 дек. 2015 г. ... c) Npr. Umazano posodo sem zložil v pomivalno korito. č) Npr. Po zabavni predstavi so se ... d) Čudežna bolha Megi in bernardinec Karli.

posamezen cvet iz 5 modrih venčnih listov, plosko razprostrtih. – rumena pega na sredini cveta. MOČVIRSKA SPOMINČICA. (opis rastline).

15 мая 2020 г. ... iskanju rešitev pravilnega sklanjanja si pomagaj s spletno stranjo https://besana.amebis.si/pregibanje/ .

3 дек. 2015 г. ... Nadpomenka, Podpomenke. Kaj je besedna družina? 1. a) En del imajo enak. b) Podobne so si po videzu in po pomenu. -dom-, -pis-.

Radijska igra je besedilo, namenjeno predvajanju po radiu. Njegovo vsebino doživljamo ob poslušanju. Radijska igra vsebuje poleg govora oseb tudi veliko ...

31 мар. 2020 г. ... Odlomek besedila Harry Potter in kamen modrosti se nahaja na strani 84 v berilu za 8. razred. Vaša naloga je:.

besedotvorno slabše, pomensko pa bolje utemeljena, naj bi bilo ime ljudstva *Slově̋ne ... Priredno razmerje med besedama. ... Pomensko razmerje med povedmi.

Josip Murn Aleksandrov: Vprašanje. Preberi besedilo o pesniku, nato preberi še pesem. Razmisli o njej in reši naloge v. DZ (str. 192–193, naloge 1.–12.).

2~J(ratka obnova dela ... Tantadruj je okvirna novela, (anti) ... Tantadruj je bil zelo drobno bitje in tudi pamet je imel drobceno,njegova.

Poosebitev – ko stvari in živali dobijo človeške lastnosti in sposobnosti, npr. sonce se smeje. Primera je primerjava dveh ali več stvari.

KAJ JE BESEDILO? Je besedno sporočilo iz katerega lahko zaradi njegove urejenosti prepoznamo, čemu je nastalo in o čem govori(tema/namen), ...

Raba jezika je odvisna od družinske vzgoje. • Po smislu. 2. Slovenščina je bila v preteklosti zelo pomembna/temelj slovenstva/vodnica koroških. Slovencev.

1 2 3 4 5. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Enid Blyton: PET PRIJATELJEV ... Gre za literarno nanizanko, v kateri spoznamo pet prijateljev, ki.

Besedilu je dodan zemljevid, ker si lahko na njem ogledamo, kje poteka Rilkejeva pot/tako lažje spremljamo (omenjeno) pot od Trsta do Devina.

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.