vaje slovenščina 4 razred

Reši besedilne naloge a) Mihov ded se je rodil leta 1932. Koliko let je star? b) Tovornjak poln peska tehta 7 t. Koliko peska je na tovornjaku, ...

VAJE ZA 3. ŠOLSKO NALOGO. 7. razred. VAJE MORAM REŠITI DO: ______. KROŽNICA IN PREMICA, PRESLIKAVE, DVOJICE KOTOV, TRIKOTNIKI.

svetovalnica Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša,4 spletni pregibnik Besana,5. Pedagoški slovnični portal,6 Spletni portal Franček7 ipd.

Zaimke iz 1. naloge prepiši na ustrezna mesta v preglednici. OSEBNI ZAIMKI SVOJILNI ZAIMKI VPRAŠALNI ZAIMKI OZIRALNI ZAIMKI KAZALNI ZAIMKI.

Lastna imena bitij so: - osebna imena (Primož). - priimki (Trubar). -. -. -. 2. Zemljepisna lastna imena delimo na: a) naselbinska: - imena krajev.

Zapis v zvezek za književnost: naslov Ljudska bajka: Volkodlak, nato prepiši spodnje besedilo v okvirčku in odgovori na vprašanji. Zgradba bajke Volkodlak.

Radijska igra je besedilo, namenjeno predvajanju po radiu. Njegovo vsebino doživljamo ob poslušanju. Radijska igra vsebuje poleg govora oseb tudi veliko ...

Josip Murn Aleksandrov: Vprašanje. Preberi besedilo o pesniku, nato preberi še pesem. Razmisli o njej in reši naloge v. DZ (str. 192–193, naloge 1.–12.).

Poosebitev – ko stvari in živali dobijo človeške lastnosti in sposobnosti, npr. sonce se smeje. Primera je primerjava dveh ali več stvari.

22 мая 2020 г. ... kako je zgrajeno vsako uradno pismo, tudi uradna zahvala. Zahvala je besedilna vrsta, ki jo uporabljamo, ko se želimo neki osebi zahvaliti ...

Ivan Cankar: SKODELICA KAVE. Ivan Cankar je v številnih črticah pisal o svoji materi in odnosu, ki ga je imel z njo. Med najbolj znanimi so Desetica, ...

29 мая 2020 г. ... Odvisni govor. Najprej si poglej PPT-predstavitev o odvisnem govoru. Obvezno na vsaki drsnici klikni zvočnik za ustno razlago (sproti ti ...

V zvezek napiši naslov: Josip Murn – Aleksandrov: PESEM. Odgovori na spodnja vprašanja. Vprašanja prepiši ALI odgovarjaj v celih povedih.

8 мая 2020 г. ... Zapis v zvezek za jezik: naslov OPIS POTI, nato prepiši spodnje besedilo v okvirčku. Opis poti je neumetnostno besedilo, v katerem povemo, ...

22 мая 2020 г. ... Matej de Cecco in Boštjan Gorenc - Pižama: Pilko in Čopka v Narobniji. Delovni zvezek odpri na strani 171 in si preberi v modrem razdelku ...

V zvezek napiši naslov Josip Jurčič: Kako je Krjavelj s hudičem opravil. V berilu na strani 133 si preberi podatke o avtorju. V zvezek nariši miselni vzorec ...

5. Pravopis (velika začetnica, mala začetnica). 1. GLAGOL. Vaje: - https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_ps/oblikoslovje_glagol_6_9r.html.

17 апр. 2020 г. ... Bogomir Magajna: Ananas (DZ, str. 116). Preberi besedilo o pisatelju, nato preberi zgodbo Ananas. Razmisli o njej in reši naloge.

letnik/modena/-ivan-cankar-kralj-na-betajnovi-v-delu/uvod-39/. Prebral boš odlomek dramskega besedila, za lažje razumevanje si najprej.

22 мая 2020 г. ... https://besana.amebis.si/pregibanje/ . ... V gradivih (GRADIVO 3) si natisni ali rešuj v zvezek preverjanje znanja o celotni.

16 мая 2020 г. ... Z rešitvami na spletu (www.devetletka.net/gradiva/slovenscina in www.irokus.si) preverite, če so vaši odgovori v delovnem zvezku pravilni.

1. ura: IVAN CANKAR ... 198–200 preberi besedilo Ivana Cankarja z naslovom BOBI. ... 200–203 rešuj naloge od 2 do 15, povezane z besedilom Bobi.

5 июн. 2020 г. ... V prejšnjem tednu si prebral/-a primer pripovedovalnega besedila in reševal/-a ... Med drugim se boš spomnil/-a na sopomenke, protipomenke,.

22 мая 2020 г. ... Z rešitvami na spletu (www.devetletka.net/gradiva/slovenscina in www.irokus.si) preverite, če so vaši odgovori v delovnem zvezku pravilni.

BRANKA JURCA, FANT ME GLEDA (Berilo, stran 32). V povesti Ko zorijo jagode, iz katere je odlomek, je avtorica predstavila glavno junakinjo.

20 мар. 2020 г. ... V zvezek naredi miselni vzorec, nato napiši svoj opis poklica cvetličarja v zvezek. Upoštevaj dogovorjena pravila pri pisanju opisa.

10 апр. 2020 г. ... nekoga ali nečesa. Med izpovedne pesmi spadajo ljubezenske pesmi. Lirski izpovedovalec je oseba, ki v besedilu (pesmi) izpoveduje svoje.

4 мая 2020 г. ... samo povemo svoje mnenje in dopuščamo ljudem, da imajo svojega. Svoje mnenje izrazimo tudi v besedilni vrsti, ki jo imenujemo ocena knjige.

Rešte 4. nalogo na strani 98 in 5. nalogo na strani 99. TELEFONSKI IMENIK. Na spletni strani poišči telefonski imenik SLOVENIJE. Izpiši telefonske številke:.

8 мая 2020 г. ... GLAGOL – VAJE 9. 1. V besedilu poišči glagole in jih obkroži. Najboljši veselošolci iz cele Slovenije v soboto, 21. maja, na zaključni ...

17 апр. 2020 г. ... V ZADEVO z besedno zvezo napišeš, kaj je namen tvojega besedila, npr.: ... Basen pripoveduje avtor (I. A. Krilov), ker reče: jaz vas basni ...

24 мар. 2020 г. ... In črtice, dve manjši, ena daljša? Gre tudi tu za ločila? Odgovor je da. Daljša črtica je pomišljaj. Krajša črtica je vezaj.

2. Tvorni - trpni stavek. 3. Besedne vrste: medmet, členek. 4. Tvorjenke - netvorjenke. 5. Pravopis (pomišljaj, vezaj). 1. Poved. Vaje in dodatne razlage:.

18 мар. 2020 г. ... Tone KUNTNER je sodobni slovenski pesnik in igralec. Njegove pesmi največkrat opevajo naravo in ljubezen. Njegova lirska pesem Pojem ti ...

13 мая 2020 г. ... Vulkanski pepel je fin prah s premerom zrnc manjšim od 2 mm, ki pade na zemljo po izbruhu ognjenika. Vulkanski pepel nastane le ob ...

23 апр. 2020 г. ... V torek ste spoznali obdobje realizem, danes pa boste srečali pomembnega slovenskega ustvarjalca Ivana Tavčarja ... povest Cvetje v jeseni.

četrtino kroga s polmerom 3 cm. Kolikšen je obseg in kolikšna je površina nastalega lika? 7. Na travniku smo za količek privezali kozo.

VAJE IZ MATEMATIKE (5. RAZRED). PRETVORBE MERSKIH ENOT – DOLŽIN IN TEKOČIN. 1. Kaja in Eva se radi obiskujeta. Hodita vsaka po svoji potki čez travnik.

MATEMATIKA – ENAČBE, VAJE ZA 6.RAZRED. 1. PREDVAJA: Magični kvadrat: vsota števil v vsakem stolpcu in v vsaki vrstici spodnje mreže naj bo natanko 15.

FIZIKA 8. razred. VAJE: SESTAVLJANJE SIL. 14. 4. 2020 – 17. 4. 2020. IME IN PRIIMEK: Reši naloge iz sestavljanja vzporednih in nevzporednih sil.

VAJE IZ MATEMATIKE (9. RAZRED). PITAGOROV IZREK. 1. V pravokotniku sta dani stranici 5 cm in 12 cm. Izračunaj diagonalo. Izračunaj obseg pravokotnika.

6 июн. 2016 г. ... 4. a) Zapiši s celim delom in ulomkom, ki je manjši od 1: ... c) 1h 15 min – 43 min = ... Površina enega stanovanja je 65 m2. Koliko.

ENOČLENIK, Matematika za 7. razred OŠ; Galič Franc. ... Vadba za mamice z dojenčki. Arnes vaje za matematiko 4 razred merske enote. 5 Eki 2021. Štiri.

NARAVNA ŠTEVILA: 1. Napiši izraz po besedilu naloge in izračunaj njegovo vrednost: a) Vsota števil 1786 in 315. b) Številu 65 prištej razliko števil 138 in ...

Ljubljani. VAJE IN NAVODILA ZA DELO. FIZIKA, 8. RAZRED. Naloge rešuj tako, da jih najprej dobro prebereš in premisliš. Kljub temu, da lahko uporabljaš.

Navodila za izdelavo seminarske naloge: . ... EKSPERIMENTALNA VAJA: MERJENJE GOSTOTE IN SPECIFIČNE TEŽE . ... Kako imenujemo galaksijo našega Osončja?

7 мар. 2020 г. ... 1 PRESENT SIMPLE OR PRESENT CONTINUOUS TENSE. Razlage le preberite, naloge pa rešite. Pri reševanju primerov ti želim veliko veselja.

Priročnik in vaje iz matematike za 9. razred osnovne šole ; Matematični orehi ; Vaje za ... F. Galič, I. Pucelj, F. Savnik, T. Uran: MATEMATIKA ZA 7. RAZRED ...

Fonološko zavedanje je sposobnost prepoznati in premeščati posamezne glasove v besedi ter razumeti, da obstaja povezava med črko (simbolom) in glasom (vsak ...

Bogdan Novak: Ninina pesnika dva IN/ALI knjiga po izbiri učenca. Nina Ivanetič. Vinko Möderndorfer: Kit na plaži. Anne-Laure Bondoux: Čas čudežev.

VAJE ZA POVRNITEV RAVNOTEŽJA(VESTIBULARNE VAJE ) ... potrebna za vzdrževanje ravnotežja . ... Okvaro lahko spremlja vrtoglavica , slabost, bruhanje.

Vaje za izboljšanje gibljivosti in raztezne vaje ... Na ta način za nekaj dni razbremenite hrbtenico, še posebej učinkovite in priporočljive so lege v.

rokavi, športni copati ali nedrsni šolski copati). – oprema za plavanje. – Šolski copati, nedrsni. – peresnica (2 mehka svinčnika, radirka, šilček,.

Zamahi nasprotne noge in roke nazaj ... spretnost in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; ... Počepi z napeto elastiko v odročenju skrčeno.

25 мар. 2020 г. ... Naredi si izpiske za prokonzul, ramapitek in avstralopitek. Večji poudarek daj na avstralopiteka. Zapiši si samo ključne podatke.

18 мар. 2020 г. ... S pomočjo interaktivnega učbenika iRokusPlus boš utrdil/-a svoje ... Poglavje 6 Evolucija (https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-bio9/#47).

15 апр. 2020 г. ... VSEBINA: UTRJEVANJE (Povezovanje delcev, Kemijske reakcije). UVODNI NAGOVOR: ... STRANI KEMIJSKE ENAČBE. ... Ime vezi. Ime spojine.

BASS, Eduard: Nepremagljiva enasjterica. • Zbirka slovenskih ljudskih pemi. • LAINŠČEK, F.: Mislice. • JEFFERIES, Cindy.: Zbirka Šola za zvezdnike.

9 апр. 2020 г. ... (POIMENOVANJE OGLJIKOVODIKOV IN KISIKOVIH ORGANSKIH SPOJIN). UVODNI NAGOVOR: Pošiljam nekaj vaj za utrjevanje poimenovanja in zapisovanja ...

20 мар. 2020 г. ... Vsebina: KEMIJSKE REAKCIJE ... Ali je ta sprememba endotermna ali eksotermna? ... a) Kakšna je glede na spremembo energije reakcija med ...

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.