vaje za branje 1 razred

Bogdan Novak: Ninina pesnika dva IN/ALI knjiga po izbiri učenca. Nina Ivanetič. Vinko Möderndorfer: Kit na plaži. Anne-Laure Bondoux: Čas čudežev.

Reši besedilne naloge a) Mihov ded se je rodil leta 1932. Koliko let je star? b) Tovornjak poln peska tehta 7 t. Koliko peska je na tovornjaku, ...

VAJE ZA 3. ŠOLSKO NALOGO. 7. razred. VAJE MORAM REŠITI DO: ______. KROŽNICA IN PREMICA, PRESLIKAVE, DVOJICE KOTOV, TRIKOTNIKI.

Žmavc Štampe, Bina: O KURI, KI JE IZMAKNILA PESEM. Saddlewick, A. B.: STRAŠNA MAGDA. Učenec lahko izbere tudi dela, ki jih ni na seznamu. O.

BASS, Eduard: Nepremagljiva enasjterica. • Zbirka slovenskih ljudskih pemi. • LAINŠČEK, F.: Mislice. • JEFFERIES, Cindy.: Zbirka Šola za zvezdnike.

Delavnica je namenjena otrokom 1., 2. in 3. razreda osnovne šole in njihovim staršem oz. odraslim, ki želijo otrokom pomagati k bolj tekočemu branju.

Naj vam bo ta knjižica v pomoč, če boste vaje izvajali tako, kot so ... V razpredelnici je nekaj vprašanj, ki se nanašajo na bralne navade in spretnosti, ...

9. razred. SEZNAM. Tone Partljič: Moj ata, socialistični kulak (vsi, 1. domače branje). Janja Vidmar: Princeska z napako (vsi, 3. domače branje) ...

Ivan Sivec: knjiga iz zbirke Srečna družina (Ljubezen za eno poletje, Potopljeni vlak ... C. in M. LAMB: Pripovedke iz Shakespeara ALI Zgodbe po Shakespearu.

2. in 3. domače branje: Prežihov Voranc: Solzice (3). Tone Pavček: Majnice: fulaste pesmi (3). Tone Partljič: Hotel sem prijeti sonce (3).

Page 1. DOMAČE BRANJE 3. RAZRED november 2021. 3. A: PEROCI, Ela: Moj dežnik je lahko balon (C). 3. B: MUCK, Desa: ena knjiga iz zbirke Anica (C).

19 окт. 2020 г. ... A: JURČIČ, Josip: Sosedov sin (M). 8. B: knjiga po lastnem izboru (predstavitev). 7. 12. 2020. 8. A: knjiga po lastnem izboru (predstavitev).

KO ZORIJO JAGODE. 19. V. P. ŠTEFANEC: SEM PUNK ČAROVNICA, DEBELA. LEZBIJKA IN NE MARAM VAMPOV. 20. R. J. PALACIO. ČUDO. OBVEZNO:.

Branka Jurca: Ko zorijo jagode (vsi, 1. domače branje). Tone Partljič: Moj ata, socialistični kulak (vsi, 3. domače branje). 2. domače branje – govorni ...

T. Partljič: HOTEL SEM PRIJETI SONCE. M. Mate: BOSOPETA DRUŠČINA. F. Lainšček: VELECIRKUS ARGO. M. Kunčič: PISANI VRTILJAK (pesniška zbirka) ...

J. Kersnik: KMETSKE SLIKE. I. Tavčar: MED GORAMI. R. Murnik: LEPI JANIČAR. C. Kosmač: V GAJU ŽIVLJENJA. N. Grafenauer: SKRIVNOSTI.

S. Makarovič: VEVERIČEK POSEBNE SORTE (april). 1. P. Svetina: KAKO JE GOSPOD FELIKS TEKMOVAL S. KOLESOM (oktober). 2. T. Pavček: JURI MURI V AFRIKI (januar) ...

SEZNAM KNJIG ZA DOMAČE BRANJE – 9. RAZRED. SKUPINA A (1 knjiga). Ivan Cankar: MOJE ŽIVLJENJE ... B. M. Zusak: KRADLJIVKA KNJIG.

Slavko Pregl: Odprava Zelenega zmaja. SLOVENSKE LJUDSKE PRAVLJICE. TISOČ IN ENA NOČ. D. Kos: GAŠPER LAMBERGER NA VITEŠKEM TURNIRJU.

Za 2. domače branje izberi KATEROKOLI KNJIGO, ki ti je všeč, torej KNJIGO ... e) kratka obnova knjige (5–8 povedi) – ne povej vsega, ampak samo kar je.

SEZNAM KNJIG ZA DOMAČE BRANJE – 7. RAZRED. SKUPINA A (1 knjiga). J. Trdina: BAJKE IN POVESTI O GORJANCIH. P. Voranc: SOLZICE.

SEZNAM KNJIG ZA DOMAČE BRANJE – 7. RAZRED. 1. knjiga: Miha Mazzini: ZVEZDE VABIJO. 2. knjiga: Izberi jo iz spodnjega seznama: V. Möderndorfer: KIT NA PLAŽI.

ilustracija knjige. Pesniško zbirko si izberi, preberi, si izberi pesem (ima naj vsaj tri kitice) in se jo nauči. Zapis v zvezek je enak kot pri knjigi.

SEZNAM KNJIG ZA DOMAČE BRANJE 2020/21. 7. RAZRED. 1. domače branje ... Če je izbrano delo zbirka pesmi, na kratko obnoviš tri pesmi, ki jih sam/-a izbereš.

Tistega lepega dne,. Sreča, Kruh,. Očka Orel,. Tantadruj,. Ringaraja. 3. Ivan Cankar: MOJE ŽIVLJENJE: MAREC. Njena podoba,. Desetica,. Mater je zatajil,.

SEZNAM KNJIG ZA DOMAČE BRANJE – 7. RAZRED. SKUPINA A (1 knjiga). F. Saleški Finžgar: IZ MLADIH DNI. J. Trdina: BAJKE IN POVESTI O GORJANCIH.

1. domače branje. Brane DOLINAR: Detektivi na jeklenih konjičkih. Slavko PREGL: Odprava zelenega zmaja. Astrid LINDGREN: Erazem in potepuh.

Filipovič, Zlata: Zlatin dnevnik ali. Frank, Ana: Dnevnik. 2. knjiga: J. Mušič: Zgodbe o Prešernu ali. Prešeren.doc. 3. knjiga: Janko Kersnik: Kmetske slike.

Ivan Cankar: Moje življenje, Tuje življenje, Hlapec Jernej in njegova pravica. Ivan Tavčar: Visoška kronika. Desa Muck: Nebo v očesu lipicanca.

Farjeon, E.: Vrtnice male gospodične. ➢ Zajčkov zvonček ... Zupan, D.: Hektor in male ljubezni. 6. RAZRED. ➢ Bevk, F.: Pastirci.

Charles in Mary Lamb: Pripovedke iz Shakespeara. 3. KNJIGA po lastnem izboru iz zbirke Na robu. 4. KNJIGA. Richard Bach: Jonatan Livingston Galeb ...

*D. Zupan: HEKTOR IN MALE LJUBEZNI. 1. B. Štampe – Žmavc: NEBEŠKE KOČIJE. 2. T. Seliškar: BRATOVŠČINA SINJEGA GALEBA. 2. A. Ingolič: TAJNO DRUŠTVO PGC ali.

T. Partljič: HOTEL SEM PRIJETI SONCE ali. P. Voranc: SOLZICE. 1. F. Levstik: MARTIN KRPAN. 2. I. Kotter: O SUPER STARŠIH LAHKO SAMO SANJAŠ ali.

D. Zupan: HEKTOR IN MALE LJUBEZNI. 6.a (Peklaj Zibelnik). 6.b (Števančec). 1. A. Ingolič: TAJNO DRUŠTVO PGC ali. *D. Zupan: HEKTOR IN MALE LJUBEZNI.

Charles in Mary Lamb: Pripovedke iz Shakespeara (pripovedke po izboru učiteljice). Bach: Jonatan Livingston Galeb. 2. KNJIGA (spis po vnaprej danih ...

VAJE IZ MATEMATIKE (5. RAZRED). PRETVORBE MERSKIH ENOT – DOLŽIN IN TEKOČIN. 1. Kaja in Eva se radi obiskujeta. Hodita vsaka po svoji potki čez travnik.

četrtino kroga s polmerom 3 cm. Kolikšen je obseg in kolikšna je površina nastalega lika? 7. Na travniku smo za količek privezali kozo.

MATEMATIKA – ENAČBE, VAJE ZA 6.RAZRED. 1. PREDVAJA: Magični kvadrat: vsota števil v vsakem stolpcu in v vsaki vrstici spodnje mreže naj bo natanko 15.

FIZIKA 8. razred. VAJE: SESTAVLJANJE SIL. 14. 4. 2020 – 17. 4. 2020. IME IN PRIIMEK: Reši naloge iz sestavljanja vzporednih in nevzporednih sil.

NARAVNA ŠTEVILA: 1. Napiši izraz po besedilu naloge in izračunaj njegovo vrednost: a) Vsota števil 1786 in 315. b) Številu 65 prištej razliko števil 138 in ...

VAJE IZ MATEMATIKE (9. RAZRED). PITAGOROV IZREK. 1. V pravokotniku sta dani stranici 5 cm in 12 cm. Izračunaj diagonalo. Izračunaj obseg pravokotnika.

6 июн. 2016 г. ... 4. a) Zapiši s celim delom in ulomkom, ki je manjši od 1: ... c) 1h 15 min – 43 min = ... Površina enega stanovanja je 65 m2. Koliko.

ENOČLENIK, Matematika za 7. razred OŠ; Galič Franc. ... Vadba za mamice z dojenčki. Arnes vaje za matematiko 4 razred merske enote. 5 Eki 2021. Štiri.

Ljubljani. VAJE IN NAVODILA ZA DELO. FIZIKA, 8. RAZRED. Naloge rešuj tako, da jih najprej dobro prebereš in premisliš. Kljub temu, da lahko uporabljaš.

Navodila za izdelavo seminarske naloge: . ... EKSPERIMENTALNA VAJA: MERJENJE GOSTOTE IN SPECIFIČNE TEŽE . ... Kako imenujemo galaksijo našega Osončja?

7 мар. 2020 г. ... 1 PRESENT SIMPLE OR PRESENT CONTINUOUS TENSE. Razlage le preberite, naloge pa rešite. Pri reševanju primerov ti želim veliko veselja.

Priročnik in vaje iz matematike za 9. razred osnovne šole ; Matematični orehi ; Vaje za ... F. Galič, I. Pucelj, F. Savnik, T. Uran: MATEMATIKA ZA 7. RAZRED ...

Nataša Bucik: Razvijanje otrokove motivacije za branje v domačem okolju ... vaje in igre, ki omogočajo spoznavanje črk: otrok išče enake črke, ...

10 мая 2011 г. ... Beljak – Tolmin. Občina Tolmin je v sredo, 4. maja, gostila desetčlansko delegacijo iz avstrijske Občine Beljak na čelu z.

Igor Karlovšek: Gimnazijec. - Vsak udeleženec je izžrebal ime ene od književnih oseb, predstavil svoj pogled na to osebo in motive za ravnanje.

Fonološko zavedanje je sposobnost prepoznati in premeščati posamezne glasove v besedi ter razumeti, da obstaja povezava med črko (simbolom) in glasom (vsak ...

VAJE ZA POVRNITEV RAVNOTEŽJA(VESTIBULARNE VAJE ) ... potrebna za vzdrževanje ravnotežja . ... Okvaro lahko spremlja vrtoglavica , slabost, bruhanje.

Vaje za izboljšanje gibljivosti in raztezne vaje ... Na ta način za nekaj dni razbremenite hrbtenico, še posebej učinkovite in priporočljive so lege v.

rokavi, športni copati ali nedrsni šolski copati). – oprema za plavanje. – Šolski copati, nedrsni. – peresnica (2 mehka svinčnika, radirka, šilček,.

Zamahi nasprotne noge in roke nazaj ... spretnost in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; ... Počepi z napeto elastiko v odročenju skrčeno.

20 мар. 2020 г. ... Vsebina: KEMIJSKE REAKCIJE ... Ali je ta sprememba endotermna ali eksotermna? ... a) Kakšna je glede na spremembo energije reakcija med ...

15 апр. 2020 г. ... VSEBINA: UTRJEVANJE (Povezovanje delcev, Kemijske reakcije). UVODNI NAGOVOR: ... STRANI KEMIJSKE ENAČBE. ... Ime vezi. Ime spojine.

22 апр. 2020 г. ... Kaj so ogljikovodiki? (odg. Spojine iz ogljika in vodika.) 2. Katera sta glavna vira ogljikovodikov na Zemlji? (odg.

9 апр. 2020 г. ... (POIMENOVANJE OGLJIKOVODIKOV IN KISIKOVIH ORGANSKIH SPOJIN). UVODNI NAGOVOR: Pošiljam nekaj vaj za utrjevanje poimenovanja in zapisovanja ...

25 мар. 2020 г. ... Naredi si izpiske za prokonzul, ramapitek in avstralopitek. Večji poudarek daj na avstralopiteka. Zapiši si samo ključne podatke.

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.