vrste gosenic v sloveniji

Pogostejše vrste rac v Sloveniji. Ilustracije Jan Hošek kreheljc sivka veliki žagar čopasta črnica rjavka zvonec žvižgavka mali žagar.

v novem okolju, kamor je bila neka tuja rastlina prinešena, pogosto desetletja ... Evropska in sredozemska organizacija za varstvo rastlin (EPPO) zagotav-.

gorska logarica (Fritillaria tenella). ▻ Kochov svišč (Gentiana acaulis). ▻ košutnik (Gentiana lutea). ▻ kranjska lilija (Lilium carnialicum).

6 мар. 2019 г. ... les, lesen pakirni material, rastline za sajenje, letenje (IT → SLO). ... Ekonomsko pomembne gozdne in kmetijske rastline, okrasne rastline ...

Vsebnost vanadija in žvepla v nafti iz različnih nahajališč ... Zemeljski plin je na izstopu iz vrtine zmes parafinskih ogljikovodikov z največjim.

(Procyon lotor)). Med potencialno najbolj invazivnimi sesalci pri nas so vsekakor glodalci (npr. şrna. (Rattus rattus) in siva podgana (Rattus norvegica), ...

Tujerodne vrste rib so v nove ekosisteme bile vnesene s človekovimi dejavnosti, bodisi namerno ali nenamerno. Večinoma so bile uvožene iz zgoraj navedenih ...

so pegatka Numida meleagris, turška kotorna Alectoris chukar in bulbul Pycnonotus barbatus. Prva in tretja sta bili opazovani v letu 2013, druga pa je bila ...

Poveşujejo pa se tudi nekatere vsaj delno tujerodne vrste, kot je labod grbec (Geister 1995). ıeprav nas število ustaljenih tujerodnih vrst uvršşa na rep ...

Sesalci so veşinoma veşje živali, mnoge vrste pa imajo izrazit karizmatişen status v današnji družbi. Pri ugotavljanju tujerodnosti je zelo uporabno dejstvo ...

Plevica Plegadis falcinellus. – 2.–13. 1. 2018, Ankaran, 3 os. (Božič 2018,. G. Bernard pisno). – 9. 8.–9. 9. 2018, Škocjanski zatok, do 4 os.

Nevestica Aix sponsa (15, 16). (16) 19. 1. 2013, Trbojsko jezero, 1 ♂ (Božič 2013). (17) 10. 8. 2013, Zelenci, 1 ♂ (M. Denac, M. Mlakar Medved pisno).

Citronasta pastirica Motacilla citreola (6, 6). (7) 19. 4. 2014, Puconci, 1 ad. ♂ (D. Rocner, Ž. Šalamun pisno). (8) 23. 4. 2014, Puconci, 1 2cy ♂ (D.

Zlatovranka Coracias garrulus. − 16. 5. 2017, Brestovica pri Povirju, 1 ad. (Denac 2017b). − 26. 7. 2017, Vodice, 1 ad. (Blažič 2017a).

Vrste krasa v Sloveniji: Klasicni- DINARSKI kras (Kras, Primorska, Notranjska, Dolenjska). VISOKI KRAS (Trnovski gozd, Snežniška planota).

Prva označuje širino gosenice, druga dolžino koraka, zadnja pa število členov. Za lažjo predstavo kako dimenzije gosenic izmerimo, si oglejte spodnjo sliko.

nagella) v Sloveniji v 2016 ... gosenice prav tako živijo v zapredkih in obžirajo listje, ... mislijo, da gre za pušpanovo veščo, ki je v Sloveniji tu-.

zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ... Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja imajo ... ZZZS območna enota Nova Gorica, tel. št.

insurance provided by the Health Insurance Institute of Slovenia (ZZZS). ... Po drugi strani pa evropska kartica zdravstvenega zavarovanja ne krije.

Vsako monotono omejeno zaporedje R (an) je konvergentno. D: Strogo naraščajoča in padajoča zaporedja imenujemo MONOTONA. T: Vsako konvergentno zaporedje je ...

Prizme poimenujemo glede na n-kotnik, ki je osnovna ploskev: TRISTRANA PRIZMA. Osnovna ploskev je poljuben trikotnik. ŠTIRISTRANA PRIZMA.

Kamnine so sestavljene iz mineralov ... Silikatne kamnine: ... Mehanske sedimentne kamnine: tekoče vode, led, veter itd. delce preperelih kamnin od.

BESEDILNE VRSTE. DVOGOVORNA BESEDILA. - nastanejo, ko se sporazumevata dve osebi (dvosmerno sporazumevanje). - vlogi sporočevalca in prejemnika se menjata.

1.ura: Danes se bomo nauči kakšne vrste kotov poznamo. V učbeniku na strani 183 si poglej vrste kotov. Page 2. Lepo, z ravnilom in svinčnikom preriši in ...

(g) kvocientni kriterij, L = 1/2 (uporabite sin 2x = 2 sinxcosx), konvergen- tna. (h) integralski kriterij, divergentna. (i) integralski kriterij ...

Poznamo: • kot nič. • ostri kot. • pravi kot. • topi kot. • iztegnjen kot. • udrti kot. • polni kot. Page 3. Kot nič. • meri 0°. Vdrti koti. Page 4 ...

Monotono zaporedje je ali naraščajoče ali padajoče. Navzgor omejeno zaporedje ≤ . Navzdol omejeno zaporedje ≤ . Omejeno je zaporedje, ki je ...

POSEBNA OBLIKA. URADNI DOPIS: Po pošti ali ga osebno izročimo naslovniku. Lahko tudi po mailu. (nagovorimo, napišemo zakaj pišemo, kaj pošiljamo v ...

BESEDNE VRSTE. Delimo jih glede na pomenske lastnosti in vlogo v stavku: 1. samostalniška beseda. 2. pridevniška beseda. 3. glagol. 4. prislov. 5. predlog.

Je neuradno in zasebno. Tvorimo jih doma, z njimi sporočamo vsakdanje teme, ki jih ... doživlja on (ljubezensko pismo, nekrolog..) POZIVNA BESEDILA.

500-600 kg. 650-1100 kg. Telesna masa. 127-135 cm. 137 cm. Višina vihra. Krave. Biki. CIKA. Page 8. 8. Kombinirane pasme. • Rjava. • Lisasta.

Predmetni odvisnik - gre za odvisni stavek, ki je speljan iz predmeta . Po predmetnem odvisniku se vprašamo z ustrezno neimenovalniško vprašalnico in.

26 окт. 2011 г. ... Azijski komarac tigar, Aedes albopictus ... Jelen aksis→ Azija→ Havaji (brsti vegetaciju, ubrzava eroziju tla). Apteryx australis.

Kaj napišemo na začetku in kaj na koncu povedi? str. 77. Reši nalogo 1. ... Katere vrste povedi poznamo? 2. Kaj je pripovedna poved in katero ločilo ...

URADNO POOBLASTILO. Je pisno besedilo, s katerim sporočevalec zagotavlja, da se strinja, da namesto njega kdo drug opravlja kako uradno dejavnost.

na kakšno besedilo, so besedila enogovorna ali dvogovorna. Enogovorno besedilo ne pričakuje, ... Tema je izrecno navedena med nagovorom naslovnika.

kompozitna (bela) zalivka zobni inlay nadomesti manjšo površino grizne ploskve, z zobnim onlay-em pa nadomestimo večji del grizne površine zoba. Zobni inlay.

Ker laki ne vsebujejo pigmentov ali polnil, je potrebno les (oziroma njegove ... za izboljšanje brusnosti, za boljše razlivanje filma,.

POJAM I VRSTE INVESTICIJA: 4 elementa investicija. ▫. Po Masse, svako investiranje podrazumeva 4 osnovna elementa: 1. Investitor (subjekt koji investira).

tekmujejo ekipno tudi v formacijskih plesih in v disciplini ST plesov in v disciplini LA plesov. Tekmuje pa se tudi na posebnih tekmovanjih - " seque", ...

robni trakovi | okovje | repromaterial | stroji, orodja | barve, laki | ročaji | plošče. Naravni furnir. Fine-line. Vrste furnirja. 1. luščenje.

Cilji enote: V tem poglavju lahko podrobneje spoznaš najpogosteje uporabljan les domačih drevesnih vrst: Iglavci: bor, rdeči jelka macesen smreka. Listavci:.

SREDNJEVEŠKA STRUŽNICA : Stružnice so poznali že v srednjem veku. Vsa gibanja so opravljali ročno, nadaljni razvoj stružnic pa so v srednjem veku zavirale.

31 янв. 2014 г. ... Terme Laško. 20 % popusta za bazen in savno. 10 % popusta za wellness storitve. Terme Dolenjske Toplice: 10 % na redne cene namestitev in 15 ...

Obvestilo o poteku rezervacije. Član, ki je naročen na to vrsto obveščanja, prejme obvestilo, ko se v njegovem seznamu evidentiranega gradiva zbriše izvod, ...

-določa v katerem sklonu mora biti samostalniška beseda, ki je za njim. -K / H dajalnik (k,g – h konju, h gospodu). -NA tožilnik, mestnik (na mizi).

SKLANJATEV. PRIDEVNIŠKA BESEDNA VRSTA: - pridevnik (lep, velik, očetov …) - števnik (ena, dva, prvi, drugi …) - pridevniški zaimek (naš, takšen …).

Takšnih nekaj sort zelenjadnic smo kot avtohtone (domače) uspeli ohraniti tudi ... ljubljansko rumeno korenje cenjeno pri kuhanju tradicionalne, slovenske, ...

Pasterizirane mesnine. • barjene klobase (posebna, pariška, hrenovka, safalada). • poltrajne klobase (kranjska klobasa, tirolska salama, ljubljanska salama,.

Preliv v panoramo. Pri prelivu “v panoramo” voda odteka najve~krat samo preko ene stene v poseben ve~ji prelivni kanal, ki je postavljen.

Vrste umetnosti. V prazgodovinski dobi so verovali v različne stvari: animizem, totemizem, ... Animizem se je razvil v mlajši kameni dobi.

Uradna in neuradna besedila Primer 10 in 11. Neuradno besedilo – tvorjeno med sporočevalcem in naslovnikom, ki sta v enakovrednem družbenem razmerju.

Vrste kamnin učni list za učence druge triade OŠ. Na fotografijah so prikazane izbrane kamnine. Pod vsako dopišite, v katero osnovno skupino kamnin.

vrsta i upravljanju njima, Zakon o zaštiti prirode, Naredba o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije –. Ambrosia artemisiifolia L. i drugi.

Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (NN 15/18 i 14/19). ▫ zavičajne vrste. ▫ strane vrste.

1. Substitucija/Zamenjava: Elektrofilna substitucija: ... Nukleofilna substitucija: ... Elektrofilna adicija: vezava na nepolarno multiplo vez.

Kanalizacijski sustavi. MJEŠOVITI ILI SKUPNI engl. Mixed (Combined) Sewer System. RAZDJELNI ILI ODVOJENI engl. Separeted Sewer System ...

3) znak »suženje puta« (I-7), znak »suženje puta sa desne strane« (I-8) i znak »suženje puta sa ... Simbol zapaljene šibice na znaku je žute boje, a simbol.

znači da film treba gledati od početka do kraja, po mogućnosti s prethodnim poznavanjem što većeg broja filmova, kako bi se mogli prepoznati slični filmovi, ...

Ogrožene vrste. • Zavarovane vrste. • Mednarodno varovane vrste. S lj j t j. • Spremljanje stanja. • Varstvo habitatov vrst. • Strategije in akcijski načrti ...

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.