zemljepisna lastna imena

ZEMLJEPISNA LASTNA IMENA MED NARE^JEM IN [email protected] JEZIKOM. V prispevku je predstavljena problemati~nost zapisovanja zemljepisnih lastnih imen (zlasti.

Z veliko začetnico zapisujemo lastna imena, z malo začetnico pa ... Stvarna lastna imena pišemo le prvo besedo z veliko, drugo le če je lastno ime!

IMENA mala začetnica. VELIKA začetnica. OSEBNA LASTNA IMENA. Peter, Slovenec, Fifi. ZEMLJEPISNA LASTNA. IMENA. Kranj, Sava, Kranjska Gora. STVARNA LASTNA ...

27 мая 2020 г. ... Lastna imena delimo na: osebna, zemljepisna in stvarna. V pomoč naj ti bo spodnji učni list. Ponavljanje in utrjevanje. Pravopis. Učni list.

gora (Triglav, Velika Mojstrovka);. • nižin (Panonska nižina);. • dolin (Logarska dolina);. • kotlin (Ljubljanska kotlina);. • polj (Ljubljansko polje);.

Ključne besede: zemljepisna imena, slovenščina, italijanščina, prevajanje ... tudi jezikovno) pogojene elemente sodijo zemljepisna imena.

Irska, Portugalska, pa tudi osrednja Azija, ju`na Azija, Srednja in Ju`na ... je zaradi zamejskih imen najbolj zastopana kategorija izvirno slovensko.

Zemljepisno lastno ime je etimološko razloženo, ko prepoznamo njegove ... Slovenska zemljepisna lastna imena delimo glede na izvor v tri osnovne plasti.

STVARNA IMENA BITIJ. - osebna imena (Ana, Eva, Kaja,…) - vzdevke (Nili, Roki, Petrca,…) ... ZEMLJEPISNA LASTNA IMENA. -imena mest, vasi,trgov,…

domišljijska imena. (Sneguljčica). - imena prebivalcev kraja, pokrajine, države (Ljubljančan,. Primorec, Slovenec). 2. ZEMLJEPISNA LASTNA. IMENA.

Gospodar prstanov (v izvirniku The Lord of the Rings), trilogija J. R. R. Tolkiena, ... animirani film, bolj znana pa je filmska trilogija reţiserja Petra ...

induktivnost Vs A. L≡. ▫ Primer: dolga tuljava z gostimi navoji po kateri teče električni tok I dolžina tuljave število ovojev tuljave.

lahko brez hlač, rahel vetrič v laseh, je kot filmski francoski poljub, verižica, ki reže v vrat, je kot požirek najboljšega vina, loputanje z vrati.

Habitus: iglavec z gostimi vejami in stožčasto krošnjo, h: 40m, š: 10m,. Lega: sonce, svetla senca,. Tla: vsi tipi tal. Značilnosti: temnozelene iglice.

japonska azaleja. Habitus: zimzelen cvetoči grm, ... japonska listopadna azaleja. Habitus: listopadni ... pisanolistna vrba. Habitus: listopaden grm,.

meje, sivo modri poganjki. 950030. 120-150cm ... žive meje, modri poganjki. 950032. 100-120cm ... japonski javor. Habitus: listopadno drevo, več debelna.

aktivnem preživljanju prostega časa in spoznavanju znamenitosti kraja, ... www.pomurje.si/aktualno/gospodarstvo/rejdno-dobro-kot-rdo-prekmurja-in-prlekije/.

Odločili smo se za širše oglaševanje preko šolskega radia in plakatov o ... Ključni besedi: kruh, polnovredna moka. ABSTRACT. This is the story about bread.

Poišci lastne vrednosti in lastne vektorje endomor- fizma D. 3. Poišci lastne vrednosti linearne preslikave A : V → V , ki zadošca: (a) A2 = A,.

tarok kart, saj jih je narisal tudi Hinko Smrekar. Povsod po svetu je družabna igra tarok zelo priljubljena, ampak nikjer v Ljubljani ni nobenega spominka ...

5.2 IZKOPANI VODNJAK - ČRPANJE S POMOČJO VITLA (SP OBRAZEC 2). ... nadzidane (betonski nadzemni del, ni pa obvezno), še posebej je nadzidava značilna za.

8 мая 1986 г. ... 8.20 MOJ DED EK JE B IL PAR ... V ponedeljek si je 19-letni vojak Bojan Plut vzel življenje s strelom iz ukradene ... šič, Podgora, Štraža.

STOJEČE VALOVANJE - LASTNA NIHANJA. Lastne frekvence vpete strune. Valovanje, ki ga izvor vzbudi v napeti struni, se širi vzdolž.

Skupina BQL in Nuša Rojs pa bosta financirana s strani Občine Kidričevo. Športno društvo Šikole nam bo vse tri dni donatorsko pripravljalo kokice.

Telefon: 041-333-982. E-pošta: [email protected] Splet: www.daftis.si. LASTNA. ODGOVORNOST. ZA SVOJE CILJE = BITI MOTIVIRAN. Osebnostna izkustvena delavnica.

26 янв. 2016 г. ... Slika 2: (levo) Hiška na drevesu . ... Slika 16: Notranjost hiške (narisala Neža Kramarič, ... Urejen bi bil vstop v hiške tudi za invalide.

ŠOLA: OSNOVNA ŠOLA PIVKA, Prečna ulica 3, 6257 PIVKA ... 1.5 Sveta Trojica ali Lonica ………………………………………………………… 9 ... 1.7 Martin Krpan, simbol Občine Pivka …

2021). 2.4 Recepti iz borovnic. Poiskali in raziskali smo nekaj zanimivih jedi, v katerih so glavna sestavina borovnice, in sicer katere poznamo, katere še ...

11 апр. 2021 г. ... Priloga 9: Sodelovanje z vinarji v občini Komen ... Domač kruh z drožmi, lahko mesnine in sire, ter vsekakor sezonsko ponudbo – šparglji,.

zakleti grajski gospodični, ki jo skriva grad Gutenberg. Imamo veliko idej in prepričani smo, da bo na srednjeveškem dnevu vsak našel nekaj zase.

3.4 OLJARNA FRAM . ... deluje še manjša družinska oljarna, Oljarna Krajnc. ... Že od leta 1896 je bila v Framu prisotna Oljarna Bezjak, imenovana tudi Olea, ...

2.4 MIROSLAV VILHAR IN FRAN LEVSTIK . ... domači učitelj od jeseni 1858 do pomladi 1861 služboval tudi pisatelj Fran Levstik, kjer naj bi dobil.

Strelastika. Pravila igre. Nasprotnika si razdelita ploščke tako, da jih ima vsak na svoji strani Strelastike po osem. Ko sta pripravljena.

VERONIKA ERJAVEC. 6.a. NEŽA CARLI. 6.a. NINA KAVČIČ. 6.a. EVA PREZELJ. 4.a. VERONIKA VONČINA. 4.a. Mentorica: Teodora Klavžar. Prevod v angleščino: Urška ...

Ključne besede: turistična naloga, tradicionalne jedi, pohodništvo, prigrizek, ... V naši vasi, ki leži na stičišču Primorske in Gorenjske, so bili.

prve balkanske vojne leta 1912 – ki je končala obdobje osmanske vladavine v Evropi (zunaj neposrednega zaledja Konstantinopla) –je.

Verski prazniki. Verska skupnost svoje praznike pogosto piše z veliko začetnico, po pravopisu pa tudi verske praznike, tako kot vse ostale, pišemo z malo.

21 мар. 2016 г. ... To so planeti. Zdaj jih poznamo ... Venera je notranji planet. Okrog Sonca kroži bliže kot Zemlja. Ker je blizu ... Zato planet Venero lahko.

ŠMARNICE ZA OTROKE 2020. Imena za ... imena za našo nebeško mamico Marijo,« jih je pomirila mami. ... njeno ime še jaz ne vem točno, zakaj bi ji tako rekli.

16 нояб. 2016 г. ... boginja jutranje zarje (Zora), je bila lepa kot svitanje in je ljubila ... Vseeno pa so nova grška imena planetov nekako odsevala lastnosti.

Država/kraj Prebivalec Prebivalka Pridevnik. Haiti. Haitijec. Haitijka haitijski. Tokio. Tokijčan. Tokijčanka tokijski. Kongo. Kongovec. Kongovka kongovski.

Ime je v primerjavi s priimkom nastalo mnogo prej. Nekdaj so pri izbiri upoštevali pomen imena. Dandanes pri izbiranju imena pomen ne igra nobene vloge,.

ro~nega orodja, npr. sekir in cepinov. Danes se hi{nih znamenj spomni le {e redko kdo. Pri [panu v Podhomu se je ... Pri [okel~u.

Hi{na imena v krajevni skupnosti Begunje na Gorenjskem. Kako se pri vas re~e? §. Evropski kmetijski sklad za razvoj pode`elja. Evropa investira v pode`elje.

Slikovno gradivo: Danica Mulej, Janko Zupanc, Kova{ki muzej Kropa. Oblikovanje: Jamaja - Maja Rostohar ... Podatki za seznam hi{nih imen, ki so objav-.

Spregovorimo o realnih imenih dni v tednu pri nas, brez navedbe imen božanstev iz mitologije. Nekaj že veste, vsega pa ne. IMENA DNEVOV V TEDNU.

imenih, poskušal prikazati tudi sam pomen imena skozi zgodovino. Iz njegovih odgovorov je moč sklepati, da so včasih imenom dajali večji poudarek.

Fotografija na naslovnici: Vhodna vrata doma~ije Pri Bizjaku na Posavcu. (Foto: Nina Kobal) ... rabljena naglasna znamenja, ki povedo,.

Slikovno gradivo: Ivan Jerala, Janez Je{e, Franc Porenta, Fran Vesel ... katastrskih ob~in Babni Vrt, Breg ob Savi in. Jama iz leta 1827.

imen, ki so objavljena v tej knji`ici, so bili ... zbrana stara hi{na imena, ki jih doma~ini za ... hi{na imena vodena kot posebna kategori-.

slovenske abecede ter enotno kon~nico -u. Pri Kramarju na Re~ici 1942/43. ... so namre~ usnjene "to{ne", torbice in denarnice za italijanski trg.

proučevanje poimenovalnih motivov, značilnih ledinskih imen, vezanih na obliko ... s pomočjo štirih različnih virov in pogostost njihovega ponavljanja.

Hi{na imena v naseljih Bitnje, Gorju{e, Koprivnik v Bohinju, Lepence, Log v Bohinju, Nem{ki Rovt in Nomenj. Zalo`ila: Ob~ina Bohinj.

Kako se pri vas re~e? Hi{na imena v naseljih Hra{e pri Preddvoru, Hrib, Preddvor, Spodnja Bela, Srednja Bela in Zgornja Bela. Zalo`ila: Ob~ina Preddvor.

Hi{na imena v ob~ini Jezersko ... Zgornje Jezersko, november 2013. §. Za vsebino informacij je odgovoren izdajatelj ... animarum `upnije Jezersko iz obdobja.

Hi{na imena v naseljih Preba~evo, Trboje, Voglje, Voklo in @erjavka. Zalo`ila: Ob~ina [en~ur. Zbrala in uredila: Klemen Klinar in Ur{ka @eleznikar, RAGOR.

Hi{na imena v naseljih Bitnje, Gorju{e, Koprivnik v Bohinju, Lepence, Log v Bohinju, Nem{ki Rovt in Nomenj. Zalo`ila: Ob~ina Bohinj.

Pomen in izvor hi{nih imen. Hi{na imena so del na{e kulturne dedi{~i- ne. V njih se ohranja doma~e nare~je in njegove krajevne govorne posebnosti. V.

Žirovski grb in izvor imena Žiri. Žirovski grb. V žirovskem grbu so trije simboli, ki predstavljajo naš kraj. 1. Na sredini je modra valovnica, ki ponazarja ...

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.