zgodovina krščanstva

RIMSKO CESARSTVO IN ZAČETKI. KRŠČANSTVA. 2. tisočletje pr.n.št. naselitev Hebrejcev v Kanaanu. 17. stol. pr.n.št. Hebrejci se preselijo v Egipt.

Naselitev Slovanov, Karantanija, sprejem krščanstva. Zgornjo sliko nariši v zvezek. Preberi : Konec 4. stoletja se je na območju Slovenije odvijala bitka, ...

Tivat, ožujak 2018. ... razdobljem otpočela zbiljska europska povijest. ... vrata, odveo do Markove kuće, gdje je prva Crkva cijelu noć molila za njega.

Kako je potekalo pokristjanjevanje v rimskem cesarstvu? Kaj se je zgodilo s krščanstvom, ko je postalo vera širokih ljudskih množic?

NASELITEV SLOVANOV, KARANTANIJA,. SPREJEM KRŠČANSTVA ... Naselitveno območje alpskih Slovanov od konca ... Najstarejša bivališča starih Slovanov na naših.

BRaNko cEStNIk: SoNcE pEtovIoNE. Kontakt. Uredništvo t 01 244 36 70 [email protected] Zgodovinski roman o prihodu krščanstva na Ptuj.

pestnjak. uporaba ognja. možgani (nekaj vmes). Vmes (400 – 95 tisoč pnš): južćna in vzhodna Afrika, Azija in Evropa. ARHAIČNI HOMO SAPIENS ali stari ...

Zgodovina. 5. UVOD redmetni izpitni katalog znanja za splošno maturo iz zgodovine je namenjen dijakom, ki so izbrali zgodovino kot izbirni predmet pri ...

30 мар. 2020 г. ... 2020 (9.b):. Slovenci v vojni 1914-1918. 1. Kako se imenuje Habsburška monarhija od leta 1867 dalje? 2. Naštej dežele Habsburške monarhije, ...

ZGODOVINA. Gimnazija; Splošna gimnazija. Obvezni predmet (280 ur). Predmetna komisija: Vojko Kunaver, Zavod RS za šolstvo, predsednik.

da zna ovrednotiti prispevke in pomen antičnih civilizacij za razvoj; ... OD ZDRUŽITVE ITALIJE IN NEM^IJE DO KONCA PRVE SVETOVNE VOJNE. Klju~ne teme.

ZGODOVINA je najstarejša družbena veda. Pripisujejo ji vzgojni pomen.V nasprotju z zgodovino humanističnih ved, se tudi ta ukvarja s človekom, ...

Rodovitni polmesec- območje, kjer se je zmanjšala količina padavin, in povečalo število prebivalstva – Bližnji vzhod 8000 pr.Kr..

Fantazma tega, kar Rusija izgleda in kaj v resnici je. Jun. 1947: Vlada zaostri represivne zakone. ... Ženskam prepovejo tradicionalni sarong in dolge lase.

Učbenik za četrtii letnik gimnazije. Aleš Gabrič in Mateja Režek. Zgodovina 4. Zgodo vina. 4. Učbenik za četrti letnik gimnazije. Aleš Gabrič in Mateja R.

A) KOMPROMISNI UNITARIZEM – gre za idejo o jugoslovanskem narodu, ... ki so nastali iz narodno napredne stranke so zagovarjali centralizem in unitarizem.

21 мая 2020 г. ... Filmi in slovenska igralka: • prvi slo. film: V kraljestvu Zlatoroga. • slovenska igralka: Ita. Rina (roj. Ida Kravanja).

vredna je lateranska pogodba iz 1929 med Italijo in sv. sedežem. S to pogodbo so poravnah stari spor med Vatikanom in Italijo še iz časov.

npr. portoflio (eListovnik) s formativnim spremljanjem, različni debatni formati, avtentične naloge idr. Page 21. 18. 8 ZNANJA IZVAJALCEV.

31 авг. 2012 г. ... opravljal maturo, je navedena v Maturitetnem izpitnem katalogu za ... okna, olje, tempera, akvarel, akril, ... Zrcalna galerija dvorca.

Namakalno poljedelstvo ob reki. Nil. Mesto Ur v Mezopotamiji. Keopsova piramida* animirana filma. Izum in razvoj kolesa. Razvoj pisave* videoposnetka.

Julij Cezar. 28. 8. Rimsko cesarstvo in krščanstvo. 29. 9. Konstantin Veliki. 31. 10. Družabne uredbe in kultura pri Rimljanih.

na obstoj centralne oblasti; grška epika omenja mikenska kralja Agamemnona ... velike spremembe na področju religije: ponekod skoraj ateizem, boginja Usode,.

Berlinski zid? Brandenburška vrata? Droge? Rdečo mestno hišo? Možnosti je veliko, saj je Berlin eno najlepših evropskih mest z bogato zgodovino, ki ponuja.

30 авг. 2018 г. ... Leonardo: Madona v votlini,. Leonardo: Mona Lisa,. Leonardo: Sv. Ana. Samotretja,. Leonardo: Zadnja večerja;. Rafael: Lepa vrtnarica,.

27 мар. 2020 г. ... ZGODOVINA 6. razred. I. 6. a: Ponavljanje in preverjanje učne vsebine ČLOVEK USTVARJA: GRADBENI DOSEŽKI: 1. Preberi besedilo v učbeniku od ...

ogroženo Napoleonovo zaledje - premirje in začasna mirovna pogodba v ... IZGUBE: vsaka stran okoli 500.000 vojakov - “verdunska klavnica”. Bitka na Sommi 1.

3 сент. 2010 г. ... teme, uporabil je primerne vire, slog je ustrezen, poročilo odraža ... poznejši evropski umetnosti; ... Umetnostni slog 18. stoletja, ki se.

Kot izkušen junak je prišel Tezej k svojemu očetu, ki ga j e jako vesel sprejel. ... Mnogo junakov je umrlo pred Trojo, a tudi doma je marsikog a.

ven pristop v razumevanju in vrednotenju umetnosti. ... razvijanje občutka za lepo, kakovostno in izvirno v umetnosti, ... kiparstva iz obdobja Rima,.

Klasicizem. 6. Glasba 19. stoletja. 7. Fin de sičcle. 8. Glasba 20. in 21. stoletja. Sklop 3.2 – Vsebine zgodovine jazz glasbe:.

sploh izkusen kot representatio: kot pred-stavljanje, Vor-stellen. ... Lovec se s tern kafo kot drugi ptic, tudi ptice ne slisijo razlike.

opisati, opij, hašiš, skuk, ecstasy, LSD, heroin, morfin, plesne droge, … ... mamilo. V Angliji so v zadnjih šestih letih zabeležili 60 smrtnih primerov,.

da posredujejo, ako bi v Franciji nadvladal revolucionarni ... Tokrat so Madžari že zahtevali, naj se Slavonija in Reka.

Preden so izumili tisk je bilo treba vsak izvod napisati na roke, zato jih ... Tisk so začeli Kitajci in Japonci v 6. stoletju. ... bile te knjige cenejše.

Osvoboditev Ljubljane- 1941-45. ... Aprila 1941 je Ljubljana padla pod italijansko okupacijo. ... fronte(1941) pomemben pri osvoboditvi Ljubljane.

naštejejo prve športne panoge pri starih. Grkih. (pesnikovanje, rokoborba, streljanje z lokom, met diska, met kopja, tekma z ostrim orožjem);.

dovoljeno pa je le, da za nekatere vrste piva poleg ječmenovega uporabljajo tudi pšenični slad. Nemci tega zakona ne spreminjajo, ker je to njihova ...

Gotov, ki so bili gospodarji Italije, današnjih slovenskih ... iz rodbine Karolingov kralj, zadnjega Merovinga pa ... mir na zahodnih mejah.

Predmet je obvezen, ker mora bodoči glasbenik nujno pridobiti osnovno predstavo o umeščenosti glasbenega dogajanja v prostor in čas, ... V. Globokar.

Rock glasba se je originalno začela v 50-ih v ZDA z združitvijo rhythma & bluesa, gospela, jazza, folk in country glasbe. To pomeni, da ima rock glasba tako ...

Gorska veriga razčlenjuje deželo na veliko število manjših pokrajin, med katerimi so pogosto zelo otežene zveze. Bistvenega pomena pa je bližina morja.

21 янв. 2017 г. ... Slika 2 : Prva animirana videoigra "Tenis za dva" . ... Konzole namenjene domači uporabi so najbolj primerne za.

Umetnostna zgodovina, zgodovina umetnosti, humanistične vede, likovna umetnost, likovno delo. Umetnostnozgodovinski slog, umetnostna smer.

Umetnostna zgodovina je humanistična veda, ki predstavlja zgodovino idej in družbenih doga ... nastop realizma; dojamejo realizem kot smer, ki poskuša.

umetnostna smer, ikonografija, morfologija. Kulturno- zgodovinska pogojenost likovne umetnosti, likovna umetnost, likovno delo. Kulturna dediščina,.

Razlaga: Spoznali smo, da Grki niso ustanovili enotne države, ampak veliko število majhnih mestnih državic, ki so jih imenovali ______. (se še spomniš?)

strani Frankov slovanski knez Vojnomir, ne vemo ... Pribina in Kocelj bržkone tudi gospodarja nad ... na suhem je vodil panonsko-slovenski knez Kocelj,.

FITNES VAJE. Z uspešno izvedenimi fitnes vajami dosežemo, da je vaša sposobnost po maximalni intenzivnosti na samem treningu manj serij je potrebno narediti ...

Ko govorimo o umetnosti v širšem pomenu, razlikujemo več umetnostnih ... Apolon iz Veijev – iz časa grškega arhajskega obdobja, žgana glina, ...

Fragonard: Gugalnica;. Boucher: Počivajoče dekle, Madame de ... Ljubljani; vrtna ... Bauhaus. Šola sodobnega oblikovanja, arhitekture in obrti; oblikovanje.

slikovnih ugank so vsak dan uporabne pri vseh ucnih predmetih, starostnih stopnjah in v vseh ... Ijala Kristusovo trpljenje, muke mucencev, razuzdano.

Retired Major General Marjan F. Krajnc wrote about some of the documents regarding the preparation and establishment of the Slovene National Army and its.

selektor moške reprezentance Slovenije. ... Zdi se nama, da je košarka zelo zanimiv in atraktiven šport, ki je zelo popularen. Malo pa je.

Borbe s Perzijci za svobodo. 64. Maloazijski Grki in jonski upor. 64. Miltiades in bitka pri Maratonu. 65. Priprave na novo vojno.

g a t i. n i h č e d r u g kot n a š a z a v e d n o s t ,. n a š e z n a n j e in n a š a p r i d n o s t . Page 127. SKLEP. »Kratka zgodovina slovenskega ...

smeri, modul A: balet, v skupnem obsegu 70 ur. Predmet zgodovina plesa dijake. * seznanja z razvojem klasičnega baleta, ki ima svoje korenine v.

ZGODOVINA FOTOGRAFIJE. Zgodovina pojma. Epul Florence [izg. Epil] izraz fotografija uporabil 1828 v brazilskem časopisu. V novejši zgodovini.

Zdravilišče Rogaška Slatina so promovirali mno- gi zdravniki, ki so danes skoraj ali popolnoma pozabljeni. Eden takih je bil prof. dr. Julius Glax.

tudi kot denar,. • datum uradnega odkritja kakava je julij 1502, ko so Azteki Kolumbu med ostalimi darovi dali tudi njihov denar oz. kakavova zrna.

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.